│2016 Nuvoton MCU Creative Design Competition Award│

● Group A:IoT Application

AwardTitleTeam NameTeam Member
First Award Dual audio DTMF-based intelligent lock Intelligent Lock
Jun Xu, Qingzhao Yin, Xianhao Zhu
Second Award
PolyU SmartMon
Chu Sammy Shum, Lee Ling Tam, Yu Hung Chen, Alex Choy, Eric Tsang
Second Award
764 Studio
Zhaolin Zhang, Guiyang Gan Zheng, Zhixin Gan
Third Award
angelwings
Jianyu Li, Zhiwei Ma, Jiawei Cui, Weisen Zhang
Third Award
Preservation of the Great
Kai-Wun Jhang, Youlun Pan, Jili Cai
Third Award
Hao Park Development Center
Debin Zhou, Yu Jiang, Zongwen Jing
Creative Award Dual audio DTMF-based intelligent lock Intelligent Lock
Jun Xu, Qingzhao Yin, Xianhao Zhu
Creative Award
Preservation of the Great
Kai-Wun Jhang, Youlun Pan, Jili Cai
Creative Award
764 Studio
Ying Lai Xiang, Zhenrui Cao

 

● Group B:MCU Application

AwardTitleTeam NameTeam Member
First Award Taizhou Shengfeng Energy Technology
Liang Qiu
Second Award
HB-ONE
Weimin Yao, Xiaizhi Ma, Jianfei Fang
Second Award
SKY
Tian Chen
Third Award
Beijing Yiyunxun Team
Gang Cheng, Song Gao, Tianlai Chen
Third Award
Love Nuvoton, with Nuvoton
jinglixixi
Third Award
764 Studio
Wenhao Li, Songling Zheng
Creative Award Taizhou Shengfeng Energy Technology
Liang Qiu
Creative Award
764 Studio
Wenhao Li, Songling Zheng

 

 

│2015 Nuvoton M451 Innovative Design Competition Award│

AwardTitleTeam NameTeam Member
First Award Robosoul

Ching-tsung Chen

Second Award
OnePiece
Hao Wang, Kun Teng,
Ming-cheng Li 
Second Award
Polyuia
Alex, Eric, Jun-ta Chen,
Chien-wei Ju
Third Award Smart Automatic Balancing Leveling Instrument
764 workshop
Chih-hsin Kan, Chao-lin Chang
Third Award Elevator Safety Detection System based on the M451
On the Road
Lei Lu, Shuang-chuan Li, Yue Hu,
Ao Wu, Shih-yung Tien
Third Award Smart Home Device based on M451
Pale Coders
Tien Chen

 

共有する

共有するメールアドレスを入力する*
電子メール*
名前*
認証コード*

ユーザーのご意見・ご感想

弊社ウェブサイトへの評価をお願いします
電子メール
名前*
認証コード*

微信扫一扫,关注新唐MCU。

マイ ヌヴォトンのログイン

ダウンロードした文書のすべての変更に関する情報をいつも入手します。
ログインしない場合は、このページを閉じて直接ダウンロードしてください。